Databeheer Alkmaar

Advies en beheer op administratief gebied

Nalatenschappen

Een overlijden van een naaste is vaak een emotioneel zware tijd. De adminstratie die er achteraf nog bijkomt kijken, is vaak ingewikkeld en veelomvattend en vraagt om passende deskundigheid.

Het organiseren van (hypotheek)bankzaken, verzekeringen, notariële aspecten etc. zijn enkele voorbeelden die aandacht en tijd vergen. Wij kunnen helpen bij het inventariseren, regisseren en afwikkelen van de nalatenschap.

Daar waar het gaat om de (successie) belasting afhandeling kunnen wij een handreiking doen. Hierbij valt ook te denken aan de verdeling (wettelijk of testamentair) en bijbehorende de aangifte van het successierecht.

Wij helpen de direct betrokkenen met het in kaart brengen van de bezittingen en schulden en treden op als contactpersoon naar alle betrokken partijen; o.a. de bank, de verzekeringsmaatschappij, de notaris en de accountant (indien van toepassing). Wij nemen de erfgenamen veel zorgen en werk uit handen en bovendien staan we garant voor een snelle afwikkeling